เราพร้อมดูแลคนที่ท่านรักอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด และที่สำคัญค่าใช้จ่ายถูก คุ้มค่าที่สุด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านกาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์

เราพร้อมดูแลคนที่ท่านรักอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุด และที่สำคัญ ค่าใช้จ่ายถูก คุ้มค่าที่สุด

บริการเริ่มต้นที่ 9,000.-/เดือน

สนใจติดต่อเราได้ที่

รับดูแลผู้สูงอายุ

เรามีทีมแพทย์และพยาบาลดูแล 24 ชั่วโมง บริหารโดย ดร.พจมาลย์ สงวนศักดิ์
พื้นที่ให้บริการมากกว่า 5 ไร่ รองรับผู้สูงอายุได้มากกว่า 200 เตียง ตามมาตรฐานการบริการอย่างดีที่สุด

มีทีมแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือก อบรมและสอบประวัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี พร้อมดูแลคนที่คุณรัก

ดูแลผู้สูงอายุโดยพยาบาล
วิชาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้การพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ อาหารตามหลัก โภชนาการผู้สูงอายุ ดูแลด้านจิตใจและอารมณ์

คุณภาพชีวิตดีและ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

เรามุ่งเน้นการรักษาโดยคำนึงถึงอาการและภาวะการเจ็บป่วยรายบุคคล เพื่อที่บุคลากรรวมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ทดสอบ ประเมินผล อบรม
พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ในการดูแลบุคคลที่ท่านรัก และจะต้องผ่านการฝึกอบรม การทดสอบ การประเมินผล โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพ หรือผู้มีประสบการณ์ของเรา

บริการอาหารตามหลัก
โภชนาการผู้สูงอายุ

ตามข้อจำกัดของผู้ป่วยและผู้พักฟื้นแต่ละบุคคล การรักษาของเรามุ่งเน้นการรักษาโดยคำนึงถึงอาการ และภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยรายบุคคล

เอาใจใส่เรื่องความปลอดภัย
ดูแลประดุจญาติมิตร

ได้สมดังที่ท่านไว้วางใจในการใช้บริการของเรา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่าน ศูนย์กาญจนบุรี เนอร์สซิ่งแคร์ ให้เราช่วยแบ่งเบาภาระการดูแล